Kısırlığın nedenlerinin %30-40 nı kadına ait, % 40-50 sini erkeğe ait faktörler oluşturmaktadır. Çiftlerin % 25'inde erkek ve kadın faktörü birlikte bulunmaktadır, %15-20 sinde ise herhangi bir neden bulunamamaktadır. Bu duruma açıklanamayan (unexplained) infertilite adı verilmektedir.