Korpus Luteum KistiNormal bir menstrüel siklusta ovülasyondan (yumurtlamadan) sonra oluşan korpus hemorajikum (kanama kisti) daha sonra korpus luteuma dönüşür, bu normal bir süreçtir ve adetlerin düzenli devam etmesi için gerekliolan progesteron hormonunun üretilmesi korpus luteumda gerçekleşir.  Bazen ovülasyon sırasında gelişen kanamanın fazlalığı nedeniyle hematom oluşması ya da korpus luteumun içinde sıvı birikmesine bağlı olarak korpus luteum kisti gelişir. Korpus luteum kisti genellikle 3-4cm'den küçük, içi sarı renkli berrak sıvıyla dolu kistlerdir. Ancak bazen kist içindeki kanamanın rezorbe olmaması nedeniyle kahverengi veya morumsu bir renk alabilir. Korpus luteum kistleri semptom (bulgu) vermeyebilecekleri gibi , hormon salgısının devam etmesi nedeniyle adet gecikmesine ve adet gecikmesinin ardından düzensiz kanamaya ve kist içinde kanama nedeniyle de kasık ağrısına yol açabilir.

Korpus luteum kistleri bazen yırtılıp intraabdominal kanama yapabilir,ancak ciddi boyutlarda kanamaya yol açmaz. Bu iki durumda da dış gebelik tablosu ile karışabilir. Olgular yanlış değerlendirilerek gereksiz yere ameliyat edilebilirler. Kist nadiren torsiyone olur. Tanı için klinik muayene dışında ultrasonografik inceleme ve dış gebelikten ayırd etmek için de kanda BhCG tayini (eğer mümkünse değilse idrarda gebelik testi) yapılır. Korpus luteum kistleri genellikle kendiliğinden geriler ve tedavi gerektirmezler. Tedavi yaklaşımı folikül kistinde olduğu gibidir. Ciddi intraabdominal kanama ya datorsiyon gibi durumlarda cerrahi tedavi gerekir.