Teka-Lütein Kisti

Teka lütein kistleri aşırı gonadotropin salgısına bağlı olarak gelişen ve overlerde hemen daima bilateral (iki taraflı) ve çok sayıda kistlerle karakterize, overlerin 20 cm gibi çok büyük boyutlara ulaştırabilen yapılardır. Trofoblastik hastalık, ikiz gebelik, Rh uyuşmazlığı durumlarında yada ovülasyon indüksiyonu için kullanılan gonadotropinlerin hiperstimülasyonu nedeniyle gelişirler. İçleri berrak sıvı ile doludur. Hiperstimülasyon sendromunda teka-lütein kistleri yanında karında asit ve hidrotoraks da bulunabilir. Bazen rüptür ve torsiyon gibi komplikasyonlar ortaya çıkar.

Son yıllarda yardımlı üreme tekniklerinin hızla gelişmesi ovülasyon indüksiyonunun daha yaygın kullanımına ve dolayısıyla da hiperstimülasyon olgularının artmasına neden olmuştur. Kullanılan FSH, klomifenve hCG preperatları hiperstimülasyona neden olmaktadır. Tedavi konservatiftir. Gonadotropin düzeyi düşünce ya da ortadan kalkınca kendiliğinden kaybolurlar.Yatak istirahati ve cinsel ilişki yasağı, rüptür ve torsiyon gibi komplikasyonları azaltmak için önerilir.