Gebelik sırasında görülen bu tümörün teka-lüteinhücrelerinin aşırı FSH stimülasyonuna bağlı olarak geliştiği düşünülmektedir. Gerçek bir tümör değildir, fizyolojik bir hiperplazi olduğu iddia edilir. Gebelikte görülen korpus luteum kisti ile karıştırılmamalıdır. Tümör solid yapıdadır. Bazen 20 cm çapına kadar ulaşabilir. Genellikle tek yumurtalıkta olur. Hastaların %25'inde virilizasyon (Kadında androjen hormonunun böbrek üstübezleri ve/veya yumurtalık tara­fından aşırı salgılanması sonucunda or­taya çıkan erkeksi özelliklerdir). belirtileri görülür. Bu da tümörün testosteron salgılamasına bağlıdır.  Virilizasyon belirtileri 2.trimesterden itibaren ortaya çıkar. Tümör gebelikte ortaya çıktığı için çoğunlukla klinik muayene ile değerlendirilemez, sezaryen sırasında veya postpartum tüp ligasyonu sırasında fark edilebilir. Gebelik lüteoması gebelik sona erdikten sonra kendiliğinden geriler. Tanı konduktan sonra ayrıcabir tedavi gerektirmez. Ancak diğer solid malign tümörlerden ayrılması gerekir.