Seröz KistadenomaSeröz ve müsinöz kistadenomlar yumurtalıkta en sık görülen iyi huylu. Seröz tümörlere üreme çağında daha sık rastlanır. %20-50 oranında çift taraflı görülürler. Seröz kistadenomların önemli bir kısmının malign potansiyel taşıdıkları ileri sürülmüştür (Değişik çalışmalara göre %32-45 oranında malign olduğu gösterilmiştir). İçinde berrak ve akışkan bir sıvı vardır. Bazen basit folikül kistinden ayırt etmek zor olabilir. Dış yüzeyi düzgündür ya da lobüledir. Kist gri-mavi renktedir, eğer içine kanama olmuşsa koyu renk olabilir. Ortalama büyüklüğü 5-15 cm kadardır ancak seyrek de olsa 20-30 cm boyutlarına ulaşabilir.Mikroskobik olarak over ve tüplere ait epitelyum hücreleri görülür. %10-30 vakada kistin iç ya da dış yüzeyinde papiller yapılar vardır. Papiller yapılar görülen tiplerinde malignite riski de artmaktadır. Mikroskopik olarak bazen stromada kalsifiye oluşumlara rastlanır, buna Psammoma cismi denir. Psammoma cisminin papiler yapılarda meydana gelen dejenerasyon nedeniyle oluştuğu ileri sürülmektedir. Dejenerasyonun ise tümöre karşı oluşan immünolojik yanıtın bir sonucu olduğu , dolayısıyla Psammoma cisminin mevcut olduğu tümörlerde malign potansiyelin daha az olduğu iddia edilmiştir

Bu tümöre özgün bir klinik bulgu yoktur. Genellikle  hastada pelvik muayene sırasında tesadüfen saptanır veya hasta karnının yavaş yavaş büyüdüğünden şikayet ederek hekime başvurur. Tedavide konservatif yol tercih edilir. Ancak tümörün bilateral olması, papiller yapılar içermesi ve kanamanın varlığı maligniteyi düşündürmelidir. Bu durumda hastanın yaşı ve çocuk sahibi olma isteği de gözüne alınarak histerektomi ve bilateral adnekslerin çıkarılması yoluna gidilebilir.