Fibrom tüm over tümörlerinin %3-5'idir. Bazen over yüzeyinde çok küçük nodüller halinde, bazen de 15-20 cm çapına ulaşabilecek kadar büyük olabilir. 50 yaş civarında daha sık rastlanır. %2-10 oranında çift taraflı olurlar.Spesifik klinik bulgusu yoktur. Genellikle çok küçük boyutlarda olurlar, ancak büyük boyutlara ulaşırsa pelviste dolgunluk hissi ve ağrı ortaya çıkabilir, büyük tümörde torsiyon meydana gelebilir. Tedavisi tümörün cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Tümör %20 hastada plevral efüzyon ve asit ile birlikte bulunmaktadır buna Meigs Sendromu denir. Ancak;Meigs Sendromu tanısı, plevral sıvının malign bir over tümörünün akciğere metastazı sonucu gelişmediği kanıtlandıktan sonra konabilir. Meigs Sendromu overdeki tümör çıkarılınca kendiliğinden düzelmektedir.