Endometrium polipleri, endometriumdan kaynaklanan ve bir pedikül (sap) ile endometriuma bağlı çeşitli büyüklerde tek ve multipl tümoral oluşumlardır. Nadiren servikse (rahim ağzına) hatta vaginaya kadar uzanabilmektedirler. Mikroskopisi normal endometriuma benzer olarak siklüsün herhangi bir fazını gösterebilir. Ancak olguların büyük bir bölümünde hiperplazi vardır.

Genellikle bulgu vermemekle birlikte en sık rastlanan bulgusu düzensiz kanamadır.Ağrı da eşlik edebilir. Hiperplazik olanlar dışındaki polipler premalign olarak kabul edilmemektedir, yani kansere dönüşme riski yoktur.

Gebelik öncesinde polip saptandığında gebelik şansını arttırmak için polip çıkarılmalıdır. Polipler hem döllenmeyi hem de embryonun rahime tutunmasını olumsuz yönde etkilemektedir.Özellikle 2 cm den büyük polipler mutlaka çıkartılmalıdır.

Nasıl tanı konur?

HSG (Histerosalpingografi) büyük poliplerin saptanmasında faydalıdır ancak küçük polipler bu yöntemle görülmeyebilir .

Endometrial PolipHSG de Polip Görüntüsü

Tanıda en çok yardımcı yöntem transvajinal ultrasonografidir.Özellikle sonohisterografi (rahim içine su verilerek yapılan vaginalultrasonografi)  polip tanısında enetkili yöntemlerden birisidir. Rutin transvajinal ultrasonografinin polipleri saptamadaki duyarlılığı %66 iken sonohisterografinin duyarlılığı %100'dür.

Endometrial PolipSonohisteregrafide Endometrial Polip

Endometrial polipte en önemli tanı yöntemi  histeroskopidir.Tanı amaçlı yapılan hitereskopi esnasında görülen polip aynı zamanda alınarak tedavisi de gerçekleştirilmiş olur.

Endometrial PolipAnormal vajinal kanamanın durdurulması için yapılan kürtaj sırasında alınan dokuların patolojik incelemesinde de  polip tanısını sıklıkla görmekteyiz.

Tedavi

Tedavisi poliplerin cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Bu amaçla en sık baş vurulan yöntem küretajdır. Her zaman kürtajla bu polipler alınamayabilir veya bir kısmını almak mümkün olur, bunları çıkarmanın en güzel yolu histereskopik yolla görerek çıkartılmasıdır.Bu operasyon çok kısa bir işlem olduğundan dolayı  anestezi şart değildir, hasta arzu ederse anestezi ile yapılır, işlem sonrası 30-40 dk istirahat yeterlidir, hastanede yatması gerekmez.