Servikal PolipServiksin en sık rastlanan tümöral gelişmeleridir. Gerçekn eoplazmalardan çok , endoservikal mukozanın proliferasyonları olarak kabul edilieler. Daha çok 30-60 yaşları arasında ve çok doğurmuşlarda rastlanır. Genellikle tektir , bazen multipl olabilirler.

Akıntı , iltihaplanan endoserviks epitelinin aşırı müküs salgılanmasına , kanama ise polipin yüzey epitelinin ülserleşmesine bağlıdır.Bazı polipler , stromal bağ dokusunun fazla gelişmesi sonucu fibröz yapıdadırlar ve klinikte soluk renkli gözükürler ("servikal fibrözpolip"). Bazen de damar yapıları ön plandadır ve kırmızı renkli gözükürler ("vasküler polip"). Gebelikte polip gebeliğe bağlı değişimler gösterebilir ve gebelikte kanamalara neden olarak hekimi yanıltır ve bir düşük başlangıcını düşündürebilir.

Endoservikal poliplerin genellikle çok ince pedikülü (sapı) vardır, bu pedikülü döndürmek suretiyle kolaylıkla çıkartılabilir. Tam çıkartılamadığı zaman keskin küretaj gerekebilir. Endoservikal polip tam olarak çıkartılmalıdır , çünkü nadiren üzerinde adenokarsinom görülebilir. Adenokarsinomun kendisinin de bazen küçük polipoid bir karsinomu sekonder habis değişime uğramış bir polipten ayrımak için sapın incelenmesi önemlidir.