• CA 125 hücre yüzeyi glikoproteinidir. İnsandan elde edilen seröz papiller over kanseri hücrelerine karşı hazırlanmış monoklonal antikorlar kullanılarak saptanır. IRMA ya da ELISA en sık kullanılan yöntemlerdir. Sağlıklı insanlarda en fazla 65 u/ml saptanabilmiştir. Over kanserlerinde, metastatik endometrial,t ubal, endoservikal ve pankreatik karsinomlarda artmaktadır. Erken tanı için diyagnostik değeri yoktur. Tümörlerin tedavisinden sonra izlenmesi için çok değerlidir. Tüberküloz, endometriozis gibi selim lezyonlarda da arttığı gösterilmiştir. ‘'Second look,'' operasyonu yerine kullanılamaz.
  • CA 199, müsinöz tipteki over kanserlerinde CA 125'den daha iyi bir belirteçtir.
  • CA 153 meme kanserleri için kullanılan bir belirteç olmasına rağmen CA 125, CA 199 ile birlikte tedavinin izlenmesinde oldukça yüksek bir duyarlılığa sahiptir.
  • SSC testi (Squamus cell carcinoma) yassı epitel karsinom testi servikal kanser dokularından elde edilmiş bir antijene karşı hazırlanmış antikorlar kullanarak ölçülmesi mümkün olan bir testtir. Servikal kanserin izlenmesinde kullanılmaktadır. Servikal kanserlerin %60'ında yükselmektedir.
  • Ayrıca jinekolojide kullanılan diğer tümör belirteçleri de vardır. Bunlardan bazıları CEA (carsinoembriyonik antijen ), AFP (Alfafetoprotein), HCG,dir. İdrarda gonadotropin fragmanlarının (UGF) (Urinary gonadotropin fragments ) ölçümleri de jinekolojik onkolojide kullanılabilmektedir. Trofoblastik kanserlerde her ne kadar HCG'nin beta altünitesi salgılansa da genel olarak jinekolojik kanserlerin %66'sında beta altünitesinin fragmanları serbest olarak idrarda görülmektedir. Servikal kanserlerin %46'sında, endometrial karsinomların %61'inde,over kanserlerinin %82'sinde UGF 3 fmol/ml'nin üzerindedir (1 fmol=1/1000 pmol'dür. Fmol = femmtomol olarak okunur).

Onkogen Ürünleri İle Tümör Saptanması

Onkogen ürünlerinin ilk sekrete formu cerb-2 adı verilen bir onkogen ürünüdür. ADB'de bir grup meme kanserli hastada ELISA ile serumda saptanmışlardır. Özelliği sadece tümöre spesifik oluşu ve normal sağlıklı insanda asla bulunmayışıdır. Günümüzde üzerinde çalışılan başka onkogen ürünleri de vardır.