Histeroskopi, histeroskop adı verilen ince bir optik cihaz ile  vajen ve rahim ağzından geçilerek rahminin  çok büyük bir büyütme ile ekranda değerlendirilmesi için yapılır. Çok ince olan modern histereskoplar (3-5mm) kolaylıkla rahim ağzından geçilerek rahime yerleştirilir. İyi bir  görüntü sağlamak amacı  ile rahim içi CO2 gazı veya özel sıvılar ile şişirilir.

Histereskopinin iki çeşidi vardır:

Histereskopi

Diagnostik Ofis Histereskopi

Tanı amaçlı kullanılan histereskop çok incedir (3-5mm), kolaylıkla rahim ağzından geçilerek rahime yerleştirilir, lokal anestezi ile yapılabilir, işlem yaklaşık 5 dakika kadar sürer. Rahim ağzı uyuşturulduğu için çoğunlukla işlem ağrısız ve kolay bir şekilde gerçekleşir. Bazen bu işlem hafif kramplara neden olabilir.Tanısal amaçla yapılan histereskopi esnasında görülen patolojiden gerekli yerlerden biyopsi alınır veya  operatif histereskopiye geçilip rezektoskop denilen elektro cerrahi sistemiyle rahim içindeki bozukluklar tamir edilir.

Operatif Histeroskopi

Operatif histeroskopide kullanılan histeroskop daha kalındır ve içinden ince aletlerin geçmesine izin verecek kanalları vardır. İnce aletlerle geçirilerek poliplerin çıkarılması, adezyonların serbestleştirilmesi ve diğer prosedürlerin uygulanması sağlanır.

Histeroskopi adet kanaması bittikten sonra , (yumurtlama) ovülasyondan önce yapılmalıdır.  

Histereskopi Şu Durumlarda Yapılır:

  • Aşırı ve düzensiz kanamalara, rahim kramplarına, adet sancılarına yol açan submuköz myomlar ve endometrial poliplerin tanısının konulup rezekteskop ile çıkartılması,

Histereskopi

 

Endometrial Polip

 

  • Kısırlık veya tekrarlayan düşüklere neden olan rahim anomalilerinin (Septum, Bicornis, Arkuat, Hipoplazi) tanısının konulup, rahim içini daraltan  bu tip anomalilerin histereskopik cerrahi ile düzeltilmesi,

Histereskopi

 

Uterin Septum Rezksiyonu

 

  • HSG ile görülemeyen rahim içi yapışıklıkların (intrauterin sineşilerin, asherman sendromu) tesbit edilip bunların serbestleştirilmesi ,

Histereskopi

 

İntrauterin Sineşi

 

  • HSG ile tesbit edilen anomalilerde tanıyı kesinleştirmek amacıyla,
  • Tüplerin rahime yakın kısmındaki darlık ve tıkanıklıkların (tubal okluzyon) histereskopik olarak açılması,
  • Tekraralayan tüp bebek tedavisindeki başarısızlık veya tekrarlayan düşüklerin nedenini araştırmak için,
  • Rahim içine kaçan veya gömülen spirallerin çıkartılması,
  • Rahim içi kanseri şüphesinde optik kamerayla içinin detaylı incelenmesi ve uygun yerlerden biyopsi alınması amacıyla histereskopi yapılır.
  • Ülkemizde çok fazla kullanım alanı olmamakla birlikte doğum kontrolü amacıyla, histereskopik olarak tüplerin proksimal yani rahime açılan ostium adı verilen deliklere micro-insert adı verilen spirallerin uygulanması amacıyla histereskopi yapılır. Aşağıdaki birinci şekilde ostiumlar gözlenmekte, daha sonra tüplere spiral takılışını görmektesiniz.

Histereskopi