Rahim Ağzı Lezyonları

Rahim ağzında salgı yapan hücre ağızlarının travma ,fibrozis ve dökülmüş bir epitel kümesi ile tıkanmasıyla ortaya çıkan küçük retansiyon kistleridir. Birden fazla doğum yapmış kadınların çoğunda görülür vebir belirti vermezler. Ancak çok sayıda ve büyük boyutlarda oldukları zaman patolojik kabul edilirler. Silendirik epitelle döşeli olup , müküs içerirler.Genellikle kronik servisitle birlikte olduklarından yapılacak tedavi kronikservisit tedavisidir.  Çok büyürlerse koter ile patlatılıp yakılabilirNabothy Kistleri ancak şart değildir. Ancak, anormal görünümler gösterirlerse kolposkopi ile değerlendirmek gerekebilir.

Servikal PolipServiksin en sık rastlanan tümöral gelişmeleridir. Gerçekn eoplazmalardan çok , endoservikal mukozanın proliferasyonları olarak kabul edilieler. Daha çok 30-60 yaşları arasında ve çok doğurmuşlarda rastlanır. Genellikle tektir , bazen multipl olabilirler.

Akıntı , iltihaplanan endoserviks epitelinin aşırı müküs salgılanmasına , kanama ise polipin yüzey epitelinin ülserleşmesine bağlıdır.Bazı polipler , stromal bağ dokusunun fazla gelişmesi sonucu fibröz yapıdadırlar ve klinikte soluk renkli gözükürler ("servikal fibrözpolip"). Bazen de damar yapıları ön plandadır ve kırmızı renkli gözükürler ("vasküler polip"). Gebelikte polip gebeliğe bağlı değişimler gösterebilir ve gebelikte kanamalara neden olarak hekimi yanıltır ve bir düşük başlangıcını düşündürebilir.

Endoservikal poliplerin genellikle çok ince pedikülü (sapı) vardır, bu pedikülü döndürmek suretiyle kolaylıkla çıkartılabilir. Tam çıkartılamadığı zaman keskin küretaj gerekebilir. Endoservikal polip tam olarak çıkartılmalıdır , çünkü nadiren üzerinde adenokarsinom görülebilir. Adenokarsinomun kendisinin de bazen küçük polipoid bir karsinomu sekonder habis değişime uğramış bir polipten ayrımak için sapın incelenmesi önemlidir.

Rahim ağzı (serviks) aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi rahmin vajenle ilişikte olan kısmıdır.

Rahim Ağzında YaraRahim ağzı hastalıklarını anlayabilmek için bu yapının hücrede ğişimlerini bilmek gerekir. Serviksin dış yüzeyini yassı epitel hücreleri, iç boşluğunu ise silindirik epitel hücreleri döşer. İkisi arasında bir sınır bulunur. Bu iki hücre grubunun birleştiği bu sınıra skuamokolumnar bileşke yada transformasyon alanı denir. Rahimağzı kanserlerinin tamamı bu bölgeden başladığı için bu alan oldukça önemlidir .Yaşam boyunca transformasyon alanı hormonların ve vagina florasının etkisiyle servikal kanal üzerinde yerdeğiştirir (metaplazi). Doğumda bu alan %70 serviksin dışındadır ve çocukluk dönemi boyunca içeriye doğru geriler ve pübertede yine östrojen etkisi ile yeniden dışarı çıkabilir.

Rahim Ağzında YaraÜreme çağındaki kadında silindirik hücreler hala serviks dış yüzeyinde görülüyorsa buna ektropion ya da eversiyon (rahim boynu kanalının dışa dönmesi) denir, gebelerde ve doğum kontrol hapı kullananlarda daha sıktır.Kırmızı görüntü, ince olan epitelin altındaki kan damarlarının neden olduğu bir görüntüdür.

Silendirik epitelin mikroorganizmalara çok katlı yassı epitelden daha dayanıksız olması nedeniyle sekonder infeksiyonlar görülebilir.Serviks yani rahım ağzının enfeksiyonuna servisitis denir. En sık servisit nedenleri, klamidya, gonore ve trikomonastır. Bu durumlarda serviksten bol iltihabi, bazen kokulu akıntı olur.İlişki sırasında veya jinekolojik muayene esnasında temas sonucu kanamalar olabilir.

Rahim ağzında yara esas olarak erozyon denilen (veya eritroplaki veya kırmızı plak) durumdur ve ektropiondan farkı buradaki hücrelerde geçirilmiş enfeksiyon vb nedenlerle harabiyet söz konusudur. Hiç birbelirti olmadan tesadüfen muayenede saptanabilir veya akıntı, ilişki sırasında kanama gibi belirtiler verebilir.

Tedavi

Ektropion fizyolojik bir süreçtir ve zamanla hücreler kendiliğinden yassı epitel hücresine dönüşebileceğinden bir müdahelede bulunmak gereksizdir. Özellikle herhangi bir şikayete yol açmıyorsa veya doğum sonrası dönemde saptanmışsa tedavi gereksizdir. Şikayetler (Akıntı, lekelenme şeklinde kanama varsa , koterizasyon veya kriyoterapi uygulanabilir. 6-8 hafta içinde yüzeysel yassı epitelle örtülür ve iyileşme sağlanır. Bu işlemleri yapmadan önce mutlaka ve mutlaka smear almak gerekir. Aksi taktirde kanser öncüsü değişiklikler atlanabilir.