Rahim filmi olarak bilinen Histerosalpingografi (HSG) rahimboşluğunun ve tüplerin durumunu incelemek için çekilen röntgen filmidir.

HSG – (Histerosalpingografi)

 

Soldaki filmde tüpler açık , sağdakinde ise kapalıdır.


HSG Neleri Gösterir?

Histerosalpingografi (HSG) , rahim ve tüplerin değerlendirilmesinde ilk adımdır. Tüplerin uzunluğunu, kıvrımlarını, açık olup, olmadıklarını gösterir. Bundan başka rahime ait  gelişim anomalileri ve şekil bozukluklarını (bikornis, arkuatus gibi), endometrial polipler ve rahim içi yapışıklık (intrauterinsineşi) gibi rahim (uterus) patolojileri hakkında fikir verir. HSG , tubauterina duvarlarındaki ve özellikle fimbrialardaki patolojiyi göstermez. Bunedenle HSG ile tubalar açık olmasına rağmen tubaların fimbrial uçlarının fonksiyonunu kaybetmiş olması muhtemeldir. Bundan başka radyoopak maddenin süratli verilmesi ve hastada ağrı uyanması , HSG uygulayan hekimin tecrübesi gibi faktörler de HSG sonuçlarının yanlış sonuç vermesine neden olabilir. Yani gerçekte açık olan tuba uterinaları, kornual spazm sonucu filmde kapalı gibi görülebilir.

Rahim Filmi (HSG)

 

HSG sonuçları , laparoskopi ve histereskopi bulguları ile%75 oranında uyum göstermektedir.


HSG Ne Zaman Yapılır?

HSG menstrüel kanama sonlandıktan 2-3 gün sonra ve ovülasyondan önce yapılmalıdır. İnceleme sırasında hamile olunmadığından emin olmak için adetin 6-10. günleri arası tercih edilir. (Adetin başladığı gün 1.gün olarak sayılır).  Ancak hiç adet görmeyenler ile hamile olmadığından kesinlikle emin olunan kişilere herhangi bir zamanda bu inceleme yapılabilir. Hastada pelvik infeksiyon varsa yapılmamalıdır.

HSG Nasıl Yapılır?

İnceleme yapılacak kadın röntgen masasına sırtüstü yatar ve dizlerini kendine çeker. Rahim ağzının görülebilmesi için spekulum  adı verilen bir alet vajinaya yerleştirilir. Vajina ve rahim ağzı antiseptik sıvıyla silindikten sonra rahim ağzı tenekulum denilen özel bir aletle tutulur ve çekilir, böylece rahim düzelir, ince bir kateter rahim ağzına yerleştirilir.Bu kateter yoluyla rahim içine kontrast madde yani röngen ışınlarını tutma özelliğine sahip bir sıvı verip sıvının ilerleyişi monitörlerden izlenir, uygun aşamalarda röntgen görüntüleri kaydedilir. Daha sonra yerleştirilen cihazlar çıkartılır ve işlem sona erer. Tüm işlem 5-10 dakika kadar sürer.

HSG Ağrılı Bir İşlem midir?

HSG çekilmesi kısmen ağrılı bir işlemdir. Ancak bu ağrı kısa süreli bir ağrıdır ve dayanılamayacak düzeylerde değildir.Teknoloji hızla ilerlemekte olduğundan HSG'de de çok önemli yenilikler söz konusudur. Kullanılan C kollu bilgisayarlı röntgen cihazı sayesinde incelemenin, rahim ağzını tenekulum denen aletle tutmadan ve itip çekmeden yapabilmesi  ,ayrıca kullanılan sıvının molekül özellikleri, akışkanlığı,  sıcaklığı ve rahim içine veriliş hızı ile kullanılan özel yumuşak kateter de ağrısız incelemeyi olanaklı kılmaktadır. Böylece HSG çekimi esnasında genel anestezi uygulanmasına gerek kalmamaktadır. Bütün bunlara rağmen bazen, adet sancısına benzer kısa süreli  bir ağrı hissedilebilir. Hastalara işlemden 30-60 dakika önce verilecek bir ağrı kesici işlemin rahat ve sorunsuz geçmesini sağlar.

Yapılan araştırmalar rahim filmi çekilmesini takip eden aylarda hamile kalma olasılığının arttığını göstermektedir. Bunun nedeni tam olarak bilinmemekle beraber verilen basınçlı sıvı sayesinde tüplerdeki küçük yapışıklıkların açıldığı veya bazı tıkaçların atıldığı gibi teoriler ileri sürülmektedir.