Gebelik TestleriErken gebelikte en hassas testler serum hCG seviyesindeki değişiklikleri ölçenlerdir. hCG beta-subunitleri ile yapılan testler daha doğru sonuçlar vermekte olup bunlarda daha az çapraz reaksiyon görülür.

Fertilizasyondan (döllenmeden) 8 gün kadar sonra sinsityo-trofoblast tarafından yapılıp, hemen arkasından maternal serumda (annekanında) tespit edilebilen hCG (human chorionic gonadotropin) konsepsiyondan (döllenmeden) 60-70 gün sonra en yüksek seviyesine erişmekte ve serum seviyeleri 50.000 mIU/cc üstüne çıkmaktadır. Bu seviye ikinci ve üçüncü trimesterde düşme gösterir. İdrar değerleri serum seviyeleri ile orantılı olarak değişiklikler gösterir.

İmmünolojik testler

Bu testler , polipeptid protein olan hCG'nin antijenik özelliklerine dayanarak yapılırlar. Mevcut testlerde lateks partikülleri veya sensitize olmuş eritrositlerin direkt veya indirekt aglutinasyonu kullanılmaktadır. Test süresi 2 dakika ve 2 saat arasında değişmekte olup beklenen adet tarihinden 4-7 gün sonra pozitif cevap alınabilmektedir.

Proteinuri, immunolojik bazı hastalıklar, Luteinizan Hormon (LH) ve bazı trankilizan ilaçlar testin sonucuna menfi tesir ederler. İmmünolojik idrar testleri ancak 8 ila 12 haftalar arasında güvenirlilik kazanır.

Radiommünoassay (R.I.A) ; Erken gebeliklerde R.I.A. hassas ve spesifik bir test olup bazı laboratuarlarda 2-4 mIU/cc gibi düşük dozlarla bile tespit edilebilir. Evde yapılan testler (İdrada gebelik Testi, Plano Test) Gebelik testi veya diğer adı ile "plano test" eczanelerden kolayca temin edilebilen ucuz ve basit bir yöntemdir.

Bunlar immünolojik testler olup ilk sabah idrarı ile yapılır. İdrada gebelik testini aç veya tok yapmanız fark etmez. Gebelik testinde gebeliğin saptanabilmesi için embryonun rahim içine yerleşmiş olması gerekir. Bu nedenle test en erken yumurtlamadan sonraki 8-9. günde saptanabilir.

Ancak yumurtlamanın geç olması, embryonun beklenenden daha geç yerleşmesi gibi nedenler ile bu dönemde yapılan idrar testi genelde negatif çıkar. Bu dönemde yapılan gebelik testinin negatif çıkması hatalı negatif anlamına gelmez ve hamile olmadığınızı göstermez. En akılcı ve ekonomik yaklaşım adet kanamasını beklemek eğer gecikme olursa test yapmaktır.

Test sonucunun negatif olduğu hallerde, test 1-2 hafta sonra tekrar edilmeli, hala negatif ise diğer amenore sebepleri araştırılmalıdır. İnfertilite (kısırlık) tedavilerinde yumurta çatlatmak amacıyla yapılan hCG enjeksiyonları sonrasında da hatalı pozitif sonuçlar görülebilir. Bu nedenle test son hCG enjeksiyonundan 10-14 gün sonra yapılmalıdır. Bu testlerin duyarlılığı en fazla adet gecikmesinden 1 hafta sonra olmakta ve %97'ye kadar çıkmaktadır.

Piyasada satılan değişik markalardaki idrar testleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle kullandığınız testin kullanma talimatını mutlaka dikatlice okuyunuz. Gebelik testinin sonucu okunurken testin kullanma kılavuzunda belirtilen zaman süresince beklenmelidir.

Gebelik Testleri
İdrar testinde ;

  • Tek çizgi çıkar ise negatif, yani hamile değilsiniz.
  •  Çift çizgi çıkar ise pozitif, yani hamilesiniz.
  • İkinci çizgi silik ise şüpheli olarak değerlendirilir. (2-3 gün sonra tekrar et). Muhtemelen bir gebelik vardır fakat test erken yapılmıştır.

Gebelik Testi Değerlendirmesi

Gebelik Haftasi HCG (mlU/ml)
3.Hafta 5 - 50
4.Hafta 3 - 426
5.Hafta 19 - 7340
6.Hafta 1080 - 56500
7 - 12.Hafta 7650 - 288000
13 - 16.Hafta 13300 - 254000
17 - 24.Hafta 4060 - 165400
25 - 40.Hafta 3640 - 117000

Hatalı negatif test (gebe olmanıza rağmen testte "gebelik yok" çıkması) çok erken yapıldığında veya kullanılan testin bozuk veya günü geçtiği durumlarda görülebilir.

Hatalı pozitif test (gebe olmamanıza rağmen testte "gebelik var" çıkması) bazı ilaçların kullanımında veya kimyasal gebelik durumunda ortaya çıkar. Çok nadir görülür. Gebelik testi fiyatları çok fazla olmayıp markasına göre değişkenlik göstermektedir. Tüm eczanelerden kolaylıkla tedarik etmek mümkündür. Gebelik testinde en küçük bir şüpheniz olduğunda mutlaka doktorunuza başvurunuz.

  • Kanda Gebelik Testi, B-HCG Gebelik varlığının tespiti için kanda bakılan B-hCG değerleri kesin sonuç vermektedir. Çok küçük gebelikleri dahi bu kan tahlili yardımı ile tespit etmek mümkün olmaktadır. Sperm hücresi yumurta hücresini dölledikten sonra bu gebelik ürünü B-hCG adı verilen bir hormon salgılamaya başlar ve B-hCG düzeyleri döllenmeden ortalama 7-12 gün sonra kanda normalde olduğu seviyelerin üstüne çıkmaya başlar.

Gebe olmayan bir kadında kandaki B-hCG seviyesi 0-5mIU/ml'dir. Kan BhCG seviyesi 5 mIU/ml üstüne çıkınca gebelik "var" anlamına gelmektedir. Gebeliğin tespiti dışında sağlıklı veya anormal bir gebeliğin takibi esnasında B-hCG değerindeki artışlar gebeliğin sağlıklı olup olmadığı hakkında bilgi verir.

Normal giden bir gebelikte bu değerler 2 günde 1,5 kat artmalıdır. Artış bu şekilde olmadığı takdirde gebelikte problem var anlamına gelmektedir ve anormal bir gebelik akla gelir. Özellikle dış gebeliğin tanısı ve takibinde bu BHCG değerlerindeki düzenli artışlar çok önemlidir.

Mol gebeliklerde de aynı şekilde tanının konmasında ve özellikle gebeliğin sonlandırılmasından sonra takibinde ve tedavi seçeneklerinin planlanmasında kanda gebelik testi olarak da isimlendirilen BHCG değerlerinin artışı değişkenliği önemli rol oynar.

Her adet gecikmesi durumunda test pozitif ya da negatif olsun mutlaka en yakın zamanda doktorunuzla görüşmelisiniz!